ఆత్మహత్య కాదు హత్యే: జియా మదర్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్

ఆత్మహత్య కాదు హత్యే: జియా మదర్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్

హైదరాబాద్: తన కూతురు జియా ఖాన్ మృతి కేసులో నిజా నిజాలు బయటకు తీసే వరకు అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు రబియా అమిన్ ఖాన్. జియా ఖాన్ ఆత్యహత్య చేసుకోలేదని, ఆమె హత్య …

9
Like
Save

Comments

Comments are disabled for this post.